Kapmaskin - 1011


En effektiv kapmaskin för såväl högtrycksslangar med flätade inlägg som multi-spiralslang. Kapmaskinen har en slät kapklinga för att ge ett fint snitt med minimal spånbildning. Kan även användas med vinkelslipsklinga. Kan levereras med justerbart varvtal. Maskinen är försedd med rökutsug baktill på klingskyddet.


Dimensioner 
Längd: 610mm    Höjd: 700mm           Djup: 540 mm 
Vikt: 40 kg 

Kapacitet 
Slangdimension: 60mm 

Elspecifikationer 
Motor: 400V - 50Hz - 3,8kW - 5,1hk
Varvtal: 2810 rpm 
Inkoppling: 400V
Ström: 8,1 A 

Övrigt 
Volym: Levereras monterad
Tillbehör: Mätline 3-5 m
Kapklinga: 350x40x4 Art. nr: 1021