Fixtur montage - 1920


Hjälpmedel för montage av kopplingar.
 Håller fast slangen under montering, och styrs av forpedal.